وب کم یکپارچه با میکروفون

کنفرانس ویدئویی و اهمیت استفاده آن در سازمان ها و شرکت ها
بهمن, 1396 بدون نظر رویداد
درگذشته جلسات سنتی از طریق تلفن و یا به صورت حضوری رایج بود. در این جلسات کارمندان مجبور بودند که هرجایی که هستند خود را به اتاق جلسه رسانده و دور یک میز بنشینند و جلسه را برگزار نمایند.اینگونه برگزاری جلسات مشکلاتی از قبیل صرف وقت و هزینه های  ...
ادامه مطلب