اسفند, 1396 بدون نظر رویداد

ویدئو کنفرانس شما را به مدیریت رفتار خود با مشتریان قادر می سازد هم چنین سبب ایجاد روابطی با استرس کمتر و بسیار واقعی می شود . ویدئو کنفرانس هزینه های سفرهای کاری شما را کاهش می دهد  و از به هدر رفتن زمان شما جلوگیری می کند . وقتی شما به عنوان فروشنده سازمان خود به سفر کاری می رویید هر چقدر هم سفر شما دقیق برنامه ریزی شده باشد و با بهترین تجهیزات حمل ونقلی سفر کنید باز هم زمان شما در این مسافرت ها به هدر می رود . ولی استفاده از ویدئو کنفرانس در ارتباطات خود باعث مدیریت زمان خود،کاهش هزینه های سفر به خصوص در موقعیت های ویژه و تمرکز تنها بر هدف خود و همچنین بهبود کارایی کارمندان و بالا بردن بازدهی سازمان و یا شرکتتان می شود.

وقتی که کار شما بازاریابی ( فروش )  است ، زمان مهم ترین و گران بها ترین دارایی شما است.زمانتان هر چقدر هم زیاد باشد باز هم کافی نیست، چون لیست وظایف شما و افرادی که باید با ان ها ملاقات کنید بسیار زیاد هستند و این نیازمند داشتن زمان طولانی است.

همچنین در یک تماس ویدئویی می توانید حالات چهره و زبان بدن و بسیاری از نکات دیگر را که در تماس های غیر ویدئویی نمی توان به آن دسترسی داشت را مورد استفاده قرار داد این که این امر سبب بهبود بخشیدن به معاملات و کسب و کار تان خواهد بود